KUMPPANUUSMARKKINOINTI MUUTTUVASSA MAAILMASSA

Kumppanuusmarkkinoinnin maailma elää muutosta uuden tietosuojalain ja teknologisen kehityksen myötä. Siihen on osattava sopeutua. Tällä hetkellä kumppanuusmarkkinointi käy läpi eräitä historiansa suurimpia muutoksia. Vallankumoukselliset kehitysaskeleet digitaalisessa teknologiassa ja ennen näkemättömät lainsäädännölliset muutokset koskettavat kumppanuusmarkkinoijien ja mainostajien elämää tavoilla, joita emme osanneet odottaa vain muutama vuosi sitten.

Tekoälyn uusien sovellusten löytäminen ja Euroopan unionin uusien tietosuojalain säädösten käyttöön ottaminen muuttavat luultavasti alan päälaelleen. Ammattialaan tulee tekemään vaikutuksen uusi malli, joka keskittyy hajauttamiseen. Tässä artikkelissa käydään läpi yleisellä tasolla vuonna 2018 voimaan astuneita ja sen jälkeen odotettavissa olevia muutoksia, joihin markkinoijien täytyy sopeutua ja varautua.

Hajautetun datan käyttäminen nettimarkkinoinnissa

Lohkoketjuteknologia kehitettiin bitcoin-siirtojen varmentamista varten. Nyt tätä teknologiaa käytetään koko ajan enemmän myös muilla aloilla, mikä vaikuttaa myös kumppanuusmarkkinointiin. Attrace on ensimmäinen kumppanuusmarkkinointiverkosto, joka on löytänyt käyttösovelluksen tälle teknologialle. Attrace käyttää lohkoketjua ehkäistäkseen petoksia, parantaakseen läpinäkyvyyttä, vähentääkseen verkostonsa byrokraattista infrastruktuuria ja käsitelläkseen maksut reaaliajassa.

Yrityksen hajautettu lohkoketjuihin perustuva ratkaisu kykenee tuottamaan palveluita 95 prosenttia pienemmillä kustannuksilla kuin muut verkostot. Kun näemme ensin yhden organisaation alkavan käyttää hyödykseen, mitä lohkoketjut ja hajautettu teknologia voi tuoda nettimarkkinoinnin ja palveluiden käyttämisen seurannan maailmaan, on vain ajan kysymys, milloin tämä leviää kaikkialle alalle.

Tekoäly tarjoaa uusia näkökulmia

Tekoäly tarjoaa uusia näkökulmia

Aloittelevat ja keskitason kumppanuusmarkkinoijat keskittyvät yleensä liikaa yksityiskohtiin. He kuluttavat lukemattomia tunteja testaten uusia tarjouksia, luoden sisältöä ja etsien uusia liikenteen lähteitä. Monet kokeneet markkinoijat ymmärtävät suuremman kuvan näkemisen merkityksen. Heidän täytyy tarkkailla trendejä ennakoidakseen uusia muutoksia, kuten minkä tyyppiset tarjoukset tulevat olemaan tuottavia tulevaisuudessa ja mitkä liikenteen lähteet ovat kaikkein tuottoisimpia tulevaisuudessa.

Valitessasi kumppanuusmarkkinointiyritystä sinun täytyy miettiä, millaista kohderyhmää sivuillasi vierailee, ja valita tälle ryhmälle parhaiten sopivat yhteistyökumppanit. Voit mainostaa esimerkiksi ruotsalaisen Axo Finansin lainapalveluita, 8848 Altitude -vaatekaupan tuotteita, PokerStars Casinon pelejä tai mitä tahansa muuta urheilupalveluista elektroniikkaan ja matkustamisesta sisustamiseen. Voit myös halutessasi käyttää suoraan markkinoilla toimivien kumppanuusverkkojen, kuten Adtractionin, TradeTrackerin tai Adservicen palveluilta.

Tekoäly on synnyttänyt uuden alan, joka tunnetaan ennakoivana analysointina. Monet kumppanuusmarkkinoinnin asiantuntijat käyttävä ennakoivaa analysointia kasvattaakseen tuottoastettaan. Tällä alalla pioneerina toimii Performance Horizon, joka julkisti hiljattain, että he ovat kehittämässä uutta tekoälyalustaa, joka auttaa ennustamaan tulevaisuuden muutoksia yritykselle. Uusi alusta yksinkertaistaa myös liikenteen seuraamista, optimointia ja käsittelyä.

ContentSquare on toinen yritys, joka on alkanut käyttää tekoälyä ymmärtääkseen asiakkaiden käyttäytymistä digitaalisen markkinoinnin kannalta. He saivat pari vuotta sitten rahoitusta hankkeeseensa 20 miljoonaa dollaria. On vielä liian aikaista ymmärtää, millainen lopullinen vaikutus tekoälyllä tulee olemaan kumppanuusmarkkinoinnin toimialalla, koska teknologia kehittyy hyvin nopeaan tahtiin. On kuitenkin selvää, että se tulee muuttamaan alaa yllättävillä tavoilla.

Tietosuoja-asetus

Tietosuoja-asetus

Vuonna 2018 Euroopan Unioni otti viimein käyttöön uuden GDPR-tietosuoja-asetuksen. Tämä uusi tietosuojakehysverkko korvasi virallisesti vuonna 1995 asetetun tietosuojadirektiivin. Uusi laki sisältää runsaasti erilaisia tietosuojaohjeita, joista kumppanuusmarkkinoijien on oltava tietoisia. Payoneer julkaisi blogipostauksen, jossa kerrotaan yleiskatsaus käytännöistä, jotka kumppanuusmarkkinoijien on ymmärrettävä tämän uuden lain tiimoilta. Näihin sisältyvät rajoitetut kohdennusmahdollisuudet, selkeän hyväksynnän vaatiminen suorille markkinointistrategioille, datan läpinäkyvyys ja peruuttamismahdollisuudet.

Uusi tietosuoja-asetus asettaa tiukat rajat sille, kuinka paljon markkinoijat voivat henkilöidä mainoksiaan. Facebook ja Google ottivat jo ennen asetuksen voimaantuloa käyttöön uudet käytäntömuutokset palveluissaan. Maaliskuussa 2018 Google ilmoitti, että se rajoittaa henkilökohtaisten tietojen käsittelyä alaikäisistä, kuten tietosuoja-asetus määrää datan käsittelyn ikäraja-asetuksissaan. He julkaisivat myös uuden ratkaisumallin julkaisujoille, jotka haluavat näyttää vain mainoksia, jotka eivät sisällä henkilöityä tietoa, asiakkaille, jotka eivät ole antaneet lupaa datan keräämiselle kohdennettua mainontaa varten.

Facebook lopetti uutisvirran julkaisujen prosessoinnin kohdennettuja mainoksia varten, paitsi silloin kun mainokset on merkitty julkisiksi tai kavereiden kavereille näkyviksi. Yhtiö teki tämän muutoksen, koska tämäntyyppiset mainokset yleensä nojaavat demografiseen dataan, joka sisältyy uuden tietosuoja-asetuksen osioon ”datan erikoiskategoriat”. Muut markkinointiverkostot alkoivat ottaa käyttöön omia muutoksiaan lainsäädännön vaatimuksia varten, mutta jotkut kumppanuusmarkkinoijien paljon käyttämät markkinointiverkostot lopettivat mainosten tarjoamisen EU-maissa kokonaan.

Tietosuoja-asetus on vahvistanut luvan pyytämisen sääntöjä EU-asiakkaita tavoittelevien markkinoijien suhteen. Henkilöityjä mainoksia tuottavien markkinoijien on saatava asiakkailtaan selkeä lupa etukäteen. Aiemmin markkinoijien ei tarvinnut käyttää kovin paljoa aikaa keskittyen asiakkaiden sijaintiin, kun he jakoivat henkilökohtaisia tietoja heidän kanssaan. He yksinkertaisesti tarjosivat standardinmukaisen lupalomakkeen asiakkaille, jotka vierailivat heidän sivustollaan. Käytännöt ovat paljon tiukemmat uuden yleisen tietosuoja-asetuksen alla.

Datan käytöstä on kerrottava asiakkaalle

Datan käytöstä on kerrottava asiakkaalle

Dataa keräävien organisaatioiden täytyy erikseen kertoa asiakkailleen, millaista dataa he pyytävät ja kuinka he aikovat sitä käyttää. Yrityksen täytyy myös tarjota asiakkaille mahdollisuus peruuttaa osallistumisensa, saada kopiot heistä kerätystä datasta tai saada heistä kerätty data tuhottua omasta pyynnöstään. Kumppanuusmarkkinoijat eivät voi olettaa, että he olisivat immuuneja näille uusille standardeille, vaikka he eivät olekaan lopullinen brändi, jonka kanssa asiakas on vuorovaikutuksessa.

Kumppanuusmarkkinoijien täytyy olla läpinäkyviä käyttäessään mitä tahansa kolmannen osapuolen seurantaohjelmistoa, joka kerää asiakkaista henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa, kuten IP-osoitteita. Heidän on poistettava nämä tiedot CPVLabb-, Prosper- tai muista käyttämistään kolmannen osapuolen seurantasovelluksista.

Standardien täyttäminen voi olla riittävän monimutkaista, jos käytät suoria linkkejä kampanjoihin kumppanuusmarkkinoijana. Siitä tulee vielä monimutkaisempaa, jos rakennat sähköpostilistaa tai käytät muut monimutkaista liikenteenohjausta, joka vaatii sinulta henkilökohtaisten tietojen keräämistä. Varmista, että sinulla on yksinkertainen keino kerätä dataraportteja ja poistopyyntöjä, että voit vastata riittävän nopeasti.

Kumppanuusmarkkinointi ammattina on kohdannut eräitä suurimmista muutoksistaan vuodesta 2018 alkaen. Uusilla digitaalisilla teknologioilla ja Euroopan unionin vallankumouksellisilla tietosuojaohjeilla on valtava vaikutus ammattikunnan tulevaisuuteen. Teknologiaan sopeutuvien markkinoijien täytyy käyttää aikaa näiden muutosten vaikutusten tutkimiseen ja vastata niihin asiaankuuluvasti.