Markkinoinnin merkitys onnistuneelle liiketoiminnalle

Menestyvän yrityksen perusta on hyvä markkinointi. Markkinoinnin tavoite on yrityksen kasvu. Markkinoinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla yritys, tai muu organisaatio pyrkii edistämään omien tuotteidensa sekä ideoidensa myymistä. Markkinointi on havainnollistettuna sitä, että tuote, tai palvelu suunnitellaan houkuttelevaksi ja se tuodaan potentiaalisen asiakkaan saataville helposti, mainostamalla, myymällä se asiakkaalle. Mikäli markkinointia ei olisi, ei tuotteesta, tai palvelusta voida myöskään olla kiinnostuneita.

Markkinoinnin merkitys onnistuneelle liiketoiminnalle

Yleensä markkinointia hoitaa oma osastonsa yrityksessä, riippuen kuitenkin yrityksen koosta. Heidät on koulutettu markkinoimaan palveluita ja tuotetta, sekä etsimään potentiaalisia asiakkaita, sekä samalla pitämään yllä entisiä asiakassuhteita. Markkinointi on muuttunut niin, että sen tiedostavat muutkin työntekijät, kuin vain siihen tarkoitetut henkilöt, sillä markkinointi tukee yritystä eteenpäin. Jokainen työntekijä on omanlainen markkinoija, ja tyytyväiset työntekijät tuovat esille palveluitaan ja tuotteitaan, myös vapaa-ajallaan ja kertovat mielellään työstään. Tämäkin on markkinointia. Digitaalinen markkinointi mahdollistaa nykyisin mahdollisuuden, olla kustannustehokas markkinoinnissa ja saavuttaa tuote helpommin mahdollisten asiakkaiden tietoisuuteen. Markkinointia mitataan eri tavalla, se onko se kustannustehokas, riittävän laajalle levitetty, ja ennen kaikkea, tuoko se toivottua kasvua ja tulosta. Asiakastyytyväisyys on tärkein mittari markkinointia punnitessa. Markkinointi on tärkeä väline yritysten kilpailuja vastaan, ja se tulee tehdä oikein, muuten seuraukset siitä, voi olla vain tappiollista tulosta yritykselle. Markkinointi on kuitenkin paljon enemmän, kuin myymistä ja mainostamista. Markkinoinnilla keskitytään siihen, että tunnetaan asiakkaan tarpeet ja siihen vastataan kilpailevia yrityksiä paremmin. Markkinointi tähtää uusien asiakkaiden hankintaan tai nykyisten asiakkaiden tyytyväisyyden parantamiseen. Markkinoinnilla pidetään näkyvyyttä ja yrityksen imagoa yllä, niin että se jää asiakkaiden mieliin. Vaikka tuotetta muokataan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, asiakas ei aina välttämättä tiedosta tarvitsevansa tuotetta tai ideaa, silloin hyvä markkinoija saa asiakkaan tarvitsemaan tuotteen tai idean. Tarjonta markkinoilla on lisääntynyt, silloin myös asiakkaalle tulee mahdollisuuksia enemmän, hinta on yksi ratkaiseva tekijä, ja sen täytyy olla kohdallaan, se edesauttaa yrityksen valintaa asiakkaalle. Ei riitä, että asiakas ostaa vain kerran, vaan asiakas tulisi saada ostamaan tuotetta useammin ja säännöllisesti. Yritysten on toki halvempi ja helpompikin myydä nykyisille asiakkaille, kuin etsiä koko ajan uusia asiakkaita. Pienyrittäjät ajattelevat markkinointia usein tuotannon näkökulmasta, jolloin sen mitä he valmistavat, saavat he myytyä. Heidän ei ole välttämättä tarvinnut keskittyä asiakkaisiin, tai heidän tarpeisiinsa, vaan tuote on myynyt itse itsensä, silloin on voinut keskittyä vain tuottamiseen. Markkinoinnista on hyvä tehdä suunnitelma, jolle annetaan aikaraja, mitataan sen tehokkuutta ja katsotaan, onko siinä mahdollisesti jotakin korjattavaa, mikäli se ei tuota tulosta. Liian nopeasti ei kannata tuloksia kuitenkaan odottaa, sillä pitkäkestoinen markkinointi, se tuottaa kaikista parhaimman hyödyn, kunhan se on tehty oikein.

Markkinoinnin uudet tuulet

Elämme 2000-lukua, ja markkinointi on muuttunut alkuajoista yhä enemmän digitaaliseen suuntaan. Sosiaalisella medialla on tarkoitus ohjata potentiaaliset asiakkaat kotisivuille ja sieltä lukea lisää yrityksestä ja ideoista. Kotisivut tulee olla kunnossa, sillä ne jäävät asiakkaan mieleen, mikäli ne eivät ole kunnossa, ne  antavat ensivaikutelman, ettei tuotekaan varmaan ole kunnollinen. Sosiaalinen media, on tällä hetkellä suurimmin kasvanut markkinoinnin kanava. Ne ovatkin hyviä kanavia vaikuttaa mahdollisiin asiakkaisiin. Sitä voi hoitaa, joko markkinointiosasto, tai jokainen työntekijä ja tuotteen edustaja, myös omalla vapaa-ajallaan. Erilaiset live-markkinointi keinot ovat yleistyneet. Ne voivat olla mainosvideoita kotisivuilla, tai haastatteluja tyytyväisiltä asiakkailta ja työntekijöiltä, joilla tuodaan yritystä tutuksi. Näillä voi myös kohdistaa oikeanlaisiin asiakkaisiin, sekä kohde ryhmiin, juuri tuotteelle sopivaksi. Mainoksia käyttää ja jakaa suoratoistopalvelut, yleiset verkkokanavat, Facebook ja Twitter. Tällä hetkellä Youtube on haetuin hakukone heti Googlen jälkeen, Facebook pitää sijansa hyvänä kolmosena. Some markkinointi välineenä, yleistyy koko ajan enemmän.

Markkinoinnin uudet tuulet