Markkinoinnin trendit vuonna 2021

Markkinoinnin trendit vuonna 2021

Vuonna 2021 on olemassa monia erilaisia tapoja markkinoida. Markkinointi ja viestintä muuttuvat sitä mukaa kun teknologia ja maailma kehittyvät. Vuonna 2021 ihmiset ovat vaativia ja haluavat juuri tiettyjä asioita, eivätkä tyydy vähempään. Vuonna 2021 korostuu erityisesti luottamus, joka on varsinkin näin epävarmoina aikoina, kuin pandemian aikana, erityisen tärkeää. Luottamusta saa kasvatettua, kun vastaa kohdeyleisön arvomaailmaan. Se mitä kohde yleisö haluaa brändiltä, on se, mikä eniten merkitsee. Nykymaailmassa onkin suosittua niin ekologisuus, kestävyys, toimivuus kuin helposti saatavuus.

Trendien vuoksi kohdeyleisö on koko ajan lähempänä niin sanottuja nanovaikuttajia, eli pieniä vaikuttajia. Seuraajat kokevatkin pienen vaikuttajan läheisemmäksi kuin suuren vaikuttajan, näin myös brändi itsessään tulee ihmisille helpommin lähestyttäväksi. Tärkeää kohde yleisölle onkin ystävien ja tuttavien kokemukset enemmän kuin suurten vaikuttajien mainokset. Kun ystävä tai tuttava puhuu brändistä, niin se vaikuttaa myös kuulijaan. Jos ystävä sanoo, että brändi on susi, jää se helposti kokeilematta. Toisaalta kun ystävä kehuu brändiä, niin se aiheuttaa kiinnostusta. Ja markkinoinnin kannalta onkin oleellista luottamus, sillä brändi ei voi menestyä, jos sillä ei ole luottoa ollenkaan. Jos luottamusta on, niin menestyminenkin on mahdollista. Tähän on vaikuttanut myös Covid -19 pandemia omalla osallaan.

Miten markkinointi siis toimii parhaiten 2021

Markkinointi ei ole pelkästään vain dataa sekä mittareita siitä mikä toimii ja mikä ei. Markkinointi tuottaakin myös esimerkiksi kokemuksia ja jo aiemmin mainittua luotettavuutta. Ilman näitä, ei brändi voi menestyä. Viime vuosina on sisältömarkkinointi ollut nousussa ja näin se on myös vuonna 2021. Sisältömarkkinoinnin uskotaan jopa kiihtyvän ja kasvavan tämän vuoden aikana. Ihmiset käyttävät erilaisiin medioihin noin 9 tuntia päivässä. Tästä voimme jo päätellä, että media on hyvin tärkeä väylä myös markkinoinnin suhteen. Ihmiset viettävät hyvin paljon aikaa itselleen tärkeiden asioiden parissa ja siksi nämä asiat koostuvat useimmiten myös sisältömarkkinoinnista. Tähän asti on saatu jo paljon hyviä tuloksia sisältömarkkinoinnin tehokkuudesta ja odotettavissa onkin kasvua edelleen. Vastaisuudessa onkin mahdollista nähdä enemmänkin esimerkiksi 3D -sisältöä, virtuaalitapahtumia, videosisältöjä ja tietenkin esimerkiksi podcasteja. Streamaus onkin ollut suosittua varsinkin pandemia aikana, ja sen ei odoteta heti menettävän paikkaansa. Sisältömarkkinointi on markkinointia, mikä kiinnostaa erityisesti kohde yleisöä. Siksi se toimii ja sitä on helppo kehittää.

Miten markkinointi siis toimii parhaiten 2021

Miten markkinointi siis toimii parhaiten 2021

Kuitenkin vuosi 2021 on tuonut suuren tarpeen markkinoinnin tehostamiselle. Erityisesti keväästä 2020 alkanut pandemia on saanut monet yritykset huolestumaan. Pandemia aika on koetellutkin yrityksiä hyvin kovalla kädellä ajoittain. Näin ollen yritykset ovat joutuneet kiristämään budjettejaan ja tämä on kohdistunut myös markkinointiin. Tästä johtuen onkin ollut tarpeen tehostaa digipuolta. On hyvin tärkeää saada yritykset lähelle kuluttajaa, vaikka yritys koittaakin selvitä pienemmällä budjetilla. Kohdennettu markkinointi on myös erittäin tärkeä osa markkinointia. Markkinoijan onkin hyvä miettiä, että millaisessa kontekstissa se haluaa tulla kuluttajien edessä nähtäville.

Brändille on hyvin oleellista löytää sille sopiva ja turvallinen ympäristö, missä se voi kohdata kohdeyleisöään helposti ja luotettavasti. Kun mainonta kohdennetaan kontekstiin, on mainostajan helpompi hallita sitä aluetta, jolla brändi tulee näkymään. Yksi suurimpia kauppapaikkoja on sosiaalinen media. Sosiaalinen media on kuitenkin hyvin arvaamaton ja se saattaa ajoittain aiheuttaa myös hallaa. Kuitenkin sosiaalisen median osuus tulee todennäköisesti korostumaan entisestään aikaa myöten.

Verkkokaupat nostivat suosiotaan huimasti, kun Covid -19 pandemia pääsi kunnolla valtaamaan maailman. Verkkokauppojen kasvu oli hyvin suurta, joten hyvä onkin miettiä jo nyt, että pandemian hellittäessä miten asiakkaat tullaan pitämään verkkokaupoissa. Vai ovatko verkkokaupat jatkossakin suuressa suosiossa. Kun kuluttajat kuluttavat noin 9 tuntia päivässä medioiden parissa, usein myös päällekkäisten medioiden parissa, onkin se aivan mahtava tilanne markkinoijalle. Haastavuutta tuo, että markkinoija löytää juuri sen median mitä haluaa käyttää. Kuluttajat onkin helppo tavoittaa, kaikkein parhaiten medioista erilaisin tavoin. Se millaisessa yhteydessä mainostaja haluaa olla esillä, merkitsee paljon.