Markkinointi: mitä se on?

Helppo, tiedän tämän! Tietäähän kaikki mitä markkinointi on! Todellisuudessa markkinointi ei ole ollenkaan niin itsestäänselvä käsite, mitä moni ensalkuun ajattelee. Se poikkee viestinnästä, myynnistä ja mainostamisesta jonkin verran, vaikka näitä termejä useasti käytetään ristiin tarkoittaen samaa asiaa.

Markkinointi: mitä se on?

Markkinointi on yksi keskeisimmistä pykälistä yrityksen myynnin tukemiseksi. Itse asiassa, markkinointi voi olla avain menestyvään yritykseen tai voi jopa kaataa muuten toimivan konseptin. Jokainen tuotetta tai palvelua myyvä ihminen tai yritys tarvitsee markkinointia, ja jokaisen tulisi olla jonkun verran selvillä siitä, mitä markkinointi tarkalleen käsittää. Vaikka aihealue on laaja, se pitää sisällään tiettyjä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, joita ilman yritys ei tosiaan välttämättä menesty. Markkinoinnin tulisi olla suunnitelmallista ja järkevää myynnin optimoimiseksi, mutta valitettavan moni yrittäjä ei osaa tai halua siihen panostaa. Markkinoinnin arvoa jopa vähätellään. Ajatellaan, että mainostaminen ja/tai viestintä kattaa tai korvaa sen. Oikeastaan moni varmaan markkinoi yritystään siitä tietämättä, luullen toimintojaan joksikin muuksi. Silloinkin, kun osataan nostaa kädet ylös ja myöntää, ettei tiedä mitä tekee ja päätetään ulkopuolistaa markkinointi sen alan asiantuntijoille, olisi hyvä, että yritys tietäisi suunnilleen mistä on maksamassa. Eihän sikaa säkissä tarvitse osata, vaikkei olisikaan erikoista tietämystä koskien tilaamaansa – välillä on suuri harmaa alue, jonka pääkäsitteitä käydään läpi seuraavaksi.

 

Tarkennetaan vielä…

Markkinointi on tavoitteellista ja suunniteltua toimintaa, jolla pyritään saamaan tietty kohderyhmä innostumaan tietystä tuotteesta tai palvelusta. Markkinoinnilla on kaksi vaihetta: ensiksi tavoitetaan jokin ihminen tai ryhmä, toiseksi saadaan ne uskomaan, miksi he tarvitsevat jotakin, mistä ei välttämättä ole koskaan kuullut ennen. Näin ollen markkinointiin liittyy todella paljon suunnittelua, niin sanottua taustatyötä, eikä se toteudu pelkästään laittamalla seinään mainoksen, tai tavoittelemalla tiettyjä ihmisiä. Markkinoinnin ensimmäisessä vaiheessa pohditaan, kenelle tuote tai palvelu on? Kenellä voin tätä myydä? Jo tähän osioon kuuluu merkittävää kartoitusta ja tutkimustyötä. Parhaiten menestyvät yritykset paneutuvat jo tässä vaiheessa syvällisesti asiakasryhmäänsä. Kohderyhmänä ei välttämättä ole sellaiset, jotka eivät ole aiemmin ostaneet tuotetta tai palvelua. Tavoite saattaa olla myydä jo ennalta olemassa oleville asiakkaille lisäpalvelu tai -tuote. Sitten vasta, kun kohderyhmä on selvillä – ja niitä saattaa olla useampia – lähdetään miettimään miksi tämä ihminen tai kohderyhmä tarvitsee tuotettani tai palveluitani? Huomaa, että tässä kohtaa ei ole vielä yhtäkään asiakasta tavoiteltu. Moni yritys lankee tyypilliseen virheeseen, että ihan ensimmäisenä täytyy saada itselleen näkyvyyttä. Ensimmäisenä luodaan mainos, jossa kerrotaan uuden tuotteen tai palvelun olevan tulossa markkinoille. Kerrotaan, että nyt tällainen tilaisuus aukeaa ja siihen kannattaa tarttua! Todellisuudessa ryntäämällä näkyville ilman riittävää taustatyötä saattaa olla suurikin virhe. Miten mainoksen voi luoda, jos ei oikeastaan tiedä ketä mainoksellaan tavoittelee? Toki joku saattaa ajatella riittävän, että nuorille suunnattua palvelua mainostetaan värikkäällä ilmoituksella, mutta eikös kotona opeteta, että tee huolella tai älä tee ollenkaan? Siispä vasta selvitettyäsi miksi kohderyhmä tarvitsee tuotetta tai palvelua, voi lähteä tätä kertomaan kohderyhmälle. Silloin vasta tulee se vaihe, missä hyödynnetään muun muassa mainontaa sekä viestintää. Markkinointi on kokonaisvaltainen prosessi, joka tuottaa uskottavaa tulosta. Siinä nousee kysymyksiä, kuten hintakynnys – maksaako tuon ikäinen ihminen tuota summaa juuri tästä jutusta? – joihin yritys itse vastaa, ennaltaehkäisten mahdolliset ei-kiitokset ennen kuin niitä on edes noussut esille. On huomattavasti helpompaa toimia näin päin, kuin oikaista niitä “en tarvitse!” -ajatuksia jälkeenpäin!

Tarkennetaan vielä…