Mikä on mainostamisen ja markkinoinnin ero?

Nämä kaksi asiaa helposti sekoittuvat keskenään, vaikka molemmissa päätarkoitus onkin sama. Oli sitten kyseessä markkinointi tai mainostus päämääränä on saada kyseiselle yritykselle enemmän asiakkaita tai saada jokin tietty asia kuluttajien kuulolle. Tällöin molemmissa asioissa tarvitaan molempia, jolloin liikesuunnitelmasta saataisiin mahdollisimman kannattava. Erittäin tärkeää siis onkin ymmärtää näiden kahden asian ero ja yhteenkuuluvuus asiakkaiden hankkimisissa, jolloin vaikutukset ivat mahdollisimman laajat ja tehokkaat. Tärkeintä on siis ymmärtää näiden kahden asian erilaisuus ja tärkeys. Markkinointi ja mainonta kulkevat käsi kädessä, jolloin on täysin tehotonta tehdä vain toista asiaa.Markkinoinnin suhde mainostukseen on siis elintärkeää ja ilman markkinointia mainostuksesta ei saada riittävää hyötyä irti. Myöskin mainostuksen suhde markkinointiin on vieläkin tärkeämpi, nimittäin ilman mainosta markkinointia ei saada vietyä eteenpäin kuluttajille. Tällöin molemmat toimet ovat täysin hyödyttömiä toisilleen. Tämä on oikeastaan sama kuin teoksen suhde taiteeseen. Ilman teosta ei ole taidetta ja ilman taidetta ei saada aikaan teosta. Tämä on oikeastaan hyvä vertauskuva siitä, että miten tärkeitä nämä kaksi asiaa on toisilleen. Markkinointi on se teos, jolla luodaan taidetta ja taide laittaa teoksen muiden nähtäväksi. Sama toimii markkinoinnissa. Markkinointi suunnittelee mainoksen ja mainos laittaa tuotteen tai palvelun kuluttajille nähtäväksi. Toisin sanoen markkinoinnilla suunnitellaan koko konsepti ja mainostuksen suunnitelma. Se määrittää, että millainen mainos on. Mitä mainoksella haetaan? Millainen mainoksen tulisi olla? Kenelle mainos on suunnattu? Missä mainos näytetään? Mikä on mainoksen budjetti? Nämä kaikki ja moni muu kysymys liittyy mainoksen luomiseen. Tämän takia on olemassa markkinointi, joka vastaa jokaiseen kysymykseen tehden mainoksesta mahdollisimman tuottavan. Mainos on taas se lopputulos, joka saadaan aikaan markkinoinnilla. Mainoksella markkinoinnin työstä saadaan tuottava ja tuloksia aikaan.

Voiko markkinointia ja mainontaa tehdä ilman toisiaan?

Periaatteessa voi, mutta silloin kummastakaan ei saada kaikkea tehoa irti. Molempien oikealla käytöllä yrityksellä on paljon enemmän mahdollisuuksia kohota suureksi nimeksi kuluttajien keskuudessa. On kuitenkin totta, että markkinointia tehdään joissakin määrin ilman mainosta. Tällaisella markkinoinnilla tarkoitetaan esimerkiksi yrityksen ulkoasua, logoa, teemavärejä ja kaikkea muuta mikä vaikuttaa yrityksen imagoon. Tai oikeastaan sekään ei ole markkinointia ilman mainosta. Nimittäin yrityksen imago on mainos yritykselle, joka houkuttelee asiakkaita yritykseen. Tällöin esimerkiksi vihreä teemaväri toimii kadulla mainoksena, joka houkuttelee ohi kulkevia ihmisiä käyttämään yrityksen palveluita. Mainostusta taas voi tehdä ilman markkinointia. Esimerkiksi pelkkä kirjoitettu lehtimainos on pelkkä mainos ilman markkinointia. Kuitenkin, jos lehtimainokseen on liitetty kuva tai tietty teema on se taas markkinoinnin tulosta.

brändäys

Markkinoinnin synonyymi on brändäys. Brändäyksellä saadaan tehtyä yritykselle oikea brändi mainostukseen, jolloin mainoksesta saadaan mahdollisimman kiinnostava ja unohtumaton. Tällöin mainos jää pyörimään ihmisten mieleen. Brändätyllä mainoksella saadaan aiheutettua keskustelua, jolloin mainostuksen hyöty saadaan tuplattua. Suurimpana erona kuitenkin on se, että markkinointi eli brändäys on jokaiselle yritykselle pakollista. Mainostus on taas pääasiassa vapaaehtoista. On yrityksen oma päätös, haluaako se panostaa mainostamiseen ja luoda erillisiä mainoksia esimerkiksi televisioon. Käytännössä mainos on se maksettu näkyvyys eri kanavissa. Sillä tarkoitetaan oikeastaan mitä tahansa näkyvyyttä eri medioissa. Markkinointi on taas sitä, millä yritetään saada yrityksen tuotteet helpommin kaupaksi, tietynlaisen brändäyksen avulla. Ilman markkinointia yritykselle ei taas saada luotua minkäänlaista teemaa ja liikesuunnitelmaa, joka tuottaa tulosta. Silloin yrityksellä ei ole liikesuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon palveluita tai tavaroita kaupaksi.