Mitä on SEO ja miten se toimii?

Voidaan väittää, että jokainen internetin käyttäjä käyttää elämänsä aikana jossain vaiheessa jotain hakukonetta. Niillä haetaan reseptejä, bussiaikatauluja, sisustusideoita ja vaikka mitä muuta. Erilaiset hakukoneet toimivat eri tavalla ja jokainen voi myös varmasti huomata, että hakukoneen ensimmäisen sivun tulokset ovat ne, mitä todennäköisimmin valitsee.

Mitä on SEO ja miten se toimii?

SEO, eli search engine optimization, suomennettuna hakukoneoptimointi, on tapa, jolla omat verkkosivut pyritään saamaan hakukonetuloksissa mahdollisimman korkealle. Jokainen luotu hakukone toimii eri tavalla ja tällä hetkellä ei ole tiedossa yhtä varmaa tapaa, miten voisi optimoida kaikkiin hakukoneisiin samalla tavalla. Hakukoneoptimointi lähtee siitä, että verkkosivut on luotu niin, että ne toimivat hyvin, latausajat ovat pienet ja sisältö on toimivaa. Tärkeää on huolehtia siitä, että verkkosivuille tehty sisältö olisi hyödyllistä ja sellaista, mitä ihmiset haluavat lukea. Tämän vuoksi esimerkiksi monet blogit tulevat hakukoneissa hyvin esille. Hakukoneet ottavat huomioon monia eri asioita ja syystäkin ne pidetään tarkoin salassa. Monet ovat kuitenkin vuosien aikana löytäneet tapoja, joilla hakukoneoptimointia pystyy tekemään toimivasti. Optimointi ei siis ole vain yksi tai kaksi asiaa, mitä voi tehdä, vaan se koostuu melko laajasta kokonaisuudesta, kun suunnitellaan verkkosivuja.

Perusasiat kuntoon

Iso osa internetistä toimii robottien ja koneiden avulla. Hakukone onkin koodattu elin, joka tekee käskystä tietynlaisen nettihaun. Käskyllä tarkoitetaan nettikäyttäjän kirjoittamaa hakukriteeriä. Verkkosivut tulee luoda niin, että lähtökohtaisesti robotit ja koneet pystyvät lukemaan sivuja selvästi. Miten koneet voivat sitten käsitellä sivuja sujuvasti? Mitä yleisempi ja mutkattomampi on sivustojesi koodi, sitä helpommin hakukoneet sitä käsittelevät. Tämän vuoksi suositut ja helppokäyttöiset kotisivukoneet ovat usein hakukoneissa paremmalla paikalla. WordPress on tästä erinomainen esimerkki. Kun sivuston rakenne on kohdallaan, sisältö tulee seuraavaksi. Mielenkiintoinen sisältö ja oikeanlaiset hakusanat nostavat sivuston sijaintia tuloksissa. On siis tärkeää, että osaa löytää ne oikeanlaiset hakusanat, joilla asiakkaat pyrkivät hakemaan tuotteitasi tai palveluitasi.

Perusasiat kuntoon

Hakusanoiksi ei kuitenkaan siitä pelkästään luettelo sivuille sanoista, vaan sisällön tulee olla houkuttelevaa. Näin kävijä käyttää aikaa sivuillasi ja jos hakukone huomaa, että käyttäjät viihtyvät sivuillasi, sivustosi saa enemmän näkyvyyttä. Mitä enemmän sivuillesi tulee pitkäaikaisia kävijöitä, sen parempi.

Yksityiskohtien viilaus

Näiden perusasioiden jälkeen tulee ottaa jälleen huomioon sivuston rakennetta ja viilata yksityiskohdat kuntoon. Kävijöiden viihtyvyyttä mitataan käyntiajan lisäksi sillä, kuinka helppoa sivuilla on navigoida ja kuinka käyttäjät kokevat sivustosi. Erilaiset botit ja koneet testailevat sivuja. Samoin otetaan huomioon, jos kävijä joutuu klikkaamaan liian monta kertaa tai sivuston latausaika on liian pitkä. Kaikkea vastaavanlaista käyttäytymistä pidetään kirjaa ja hakukoneet arvostavat asiakaslähtöisyyttä, sillä ne on koodattu tekemään niin. Voit huomata, että monet sivustot, joita käytät, ovat melko yksinkertaisia ja selkeitä. Jakaminen ja kommentointi pitävät sivustot hengissä. Mitä enemmän jonkun sivuston linkkejä tai kuvia jaetaan, sitä enemmän hakukone tarjoaa sitä muillekin. Jos muilta sivuilta linkataan sinun sivuillesi, se huomioidaan. Hakukoneet edesauttavat menestyneitä ja hyviä sivuja pysymään korkealla, kun taas huonot sivut jäävätkin tuloksissa viimeisiksi. Näiden jälkeen puhutaan paljon pienistä teknisistä asioista, jotka parantavat sivustosi näkyvyyttä hakukonetuloksissa. Jopa sivuston oikein nimeäminen merkitsee paljon. Hakukoneoptimointia kannattaa tehdä varsinkin silloin, jos sivustolla kävijöiden odotetaan ostavan tai tilaavan sivuilta jotain. Hakukoneoptimointilähtöinen ajattelutapa voi olla avuksi sivustollasi muutenkin. Asiakaslähtöisyys on sivuston luomisessa kaiken alku ja loppu, joten kannattaa käyttää aikaa sivuston kehittämiseen. Fiksusti